Isle Of Man Classic Results 2016

Isle Of Man Classic Results 2016

Last 32
Glen Durrant 4 V 2 Jamie Holmes
Dennis Harbour 4 V 3 Willem Mandigers
Dave Prins 4 V 3 Mark McGeeney
Brian Dawson 4 V 2 Neil Astley
Scott Mitchell 4 V 0 Garry Thompson
Simon Stainton 4 V 3 Dave Place
Ted Hankey 4 V 0 Bradley Kirk
Michael Meaney 4 V 2 David Adshead
Martin Atkins (Wigan) 4 V 3 Josh McCarthy
Tony O Shea 4 V 2 Martin Atkins
Shaun Carroll 4 V 3 Lloyd Pennell
Rhys Hayden 4 V 1 Simon Birkett
Darryl Fitton 4 V 2 Jeff Smith
Geert de Vos 4 V 3 Glen McGrandel
Patrick Lynskey 4 V 2 Kevin Thoburn
Scott Waites 4 V 3 Lewis McGurn
Last 16
Glen Durrant 4 V 1 Dennis Harbour
Dave Prins 4 V 3 Brian Dawson
Scott Mitchell 4 V 0 Simon Stainton
Ted Hankey 4 V 3 Michael Meaney
Tony O Shea 4 V 1 Martin Atkins (Wigan)
Rhys Hayden 4 V 2 Shaun Carroll
Geert de Vos 4 V 0 Darryl Fitton
Scott Waites 4 V 2 Patrick Lynskey
Quarter Final
Dave Prins 4 V 3 Glen Durrant
Scott Mitchell 4 V 0 Ted Hankey
Rhys Hayden 4 V 2 Tony O Shea
Geert de Vos 4 V 2 Scott Waites
Semi Final
Scott Mitchell 4 V 3 Dave Prins
Geert de Vos 4 V 1 Rhys Hayden
Final
Scott Mitchell 6 V 2 Geert de Vos